Lensmann frykter forslag er første steg mot kutt av sivile stillinger

foto