Reiselivet merker lite til korona, kan kanskje føre til oppsving

foto