Vega kjemper for retten til bruk av egne sjøarealer