Fylkesmannen mener gullgruvedrift vil være negativt for reindriftsnæringen

foto