Lien (Ap) litt provo­sert av Moe (H) etter disku­sjon i kommune­styret