– Isen kan være vanskelig å se, så kjør forsiktig, lyder det i det gule farevarselet.

I indre og høyereliggende strøk ventes det snø.

Gult farevarsel er det laveste av tre nivåer og betyr at det er moderat fare. De to andre nivåene er oransje (stor fare) og rødt (ekstrem fare).