Selskapene står uten revisor etter at revisjonsselskapet Deloitte trakk seg fra oppgaven, skriver NRK.

Oldenselskapene, Øyralaks og Villa Smolt er eid av Russlands største oppdrettsselskap Inarctica. Den største eieren i Inarctica er Maxim Vorobyov, og ifølge NRK har familien hans tette bånd til den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu.