Høyti­delige konfir­manter i en fullsatt Brønnøy kirke