Søker om millioner i spille­midler i Brønnøy - dette er søkna­dene