Fiskarlaget er positiv etter fylkesrådets Gåsholman-avslag