Politimesteren i Finnmark foreslår å endre det geografiske området for landlov i Sør-Varanger kommune og Båtsfjord kommune, skriver NRK.

Endringene vil innskrenke området sjøfolkene kan ferdes i.

– På grunn av kravene til skjerpet kontroll av fiskefartøy er Kirkenes og Båtsfjord nå prioriterte områder for Finnmark politidistrikt, sier politimester Ellen Katrine Hætta til kanalen.

Politidistriktet begrunner forslaget med at dagens sikkerhetspolitiske situasjon i Europa øker behovet for sikkerhet og kontrollvirksomhet.

Landlov er tillatelse for et skips besetning eller mannskap til å forlate skipet og gå i land i fritiden når skipet befinner seg i havn.