Nasjo­nalpark­styret posi­tive til gjenrei­sing av mer enn 120 år gammelt våningshus

foto