Nesten tre av ti fast ansatte siden 2019 er i ledelse eller admi­nistra­sjon

foto