Vevelstad melder seg inn i to næringsforeninger

foto