Antallet koronapasienter torsdag var én mer enn dagen før, mens det var to færre med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 2,2 prosent av alle innlagte, og på intensiven utgjør de 2,8 prosent av alle pasienter på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får én respiratorbehandling, noe som er like mange som dagen før.

Torsdag var det totalt 324 pasienter med koronavirus innlagt i norske sykehus. Det var to færre enn dagen før.

Helse nord driver sykehusene i Nordland og Troms og Finnmark og eier sykehusforetakene Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 45 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 24. november 2021. Koronapasientene utgjorde da 4,5 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.