På kommunens nettsider skriver kommuneoverlege Sinne Simony Marken at de har stor pågang på legekontoret.

«Nå opplever vi massivt trykk på tjenesten grunnet smittefrykt i kommunen. Det er stor usikkerhet for både befolkning, ansatte på skolen etc. og mange henvendelser.», skriver Marken.

På kommunens nettsider vises det til Helsedirektoratet hvor vegværingene kan finne kriterier for bruk av selvtester, samt hvilke regler som gjelder for forebyggende testing, blant annet på skolen.

Selvtesting skal brukes på personer med symptomer samt til nærkontakter og de kan vurderes utlevert til massetesting ved utbrudd på bl.a. skoler.

«Vi har fått flere forespørsler fra Vega skole om å få utlevert selvtester til egen prioritering. Der vurderer jeg ikke vi er i dag. Vi har ingen kjente smittede på skolen og vi har en begrenset mengde selvtester. Prioriteringen av selvtestene må så langt kontrolleres av helsepersonell – vi kan ikke slippe bruken «helt fri» pr i dag. Alle som ringer og ber om hurtigtest (selvtest) får det utlevert om de oppfyller kriteriene. Skjer det noen endring i dette, eller om vi får et større smitteutbrudd på skolen, så endres prosedyren og det blir utlevert hurtigtester til massetesting.», forsikrer Sinne Marken.

Vega meldte i forrige uke at to elever på videregående fra Vega var smittet. Mandag meldte kommunen at en person avga positiv hurtigtest i helgen.