Lokker med konsert og pizza for å vinne utflytterne