Fagforeningene ønsker lykke til med budsjettet, men advarer