Lotteritilsynet ilegger nettspillselskap dagsmulkt på 1,2 millioner