Møller vil ha fast ferjerute mellom Igerøy og Tjøtta

foto