Vevelstad skjerper karantenekrav med tilbakevirkende kraft

foto