Fremmer forslag i Stortinget om reetablering på Nesna

foto