Ingen søkte til stillingen som sogneprest i Brønnøy

foto