Ingen fra opposisjonen møtte i siste møte av driftsstyre I