Statsforvalteren ber Brønnøy vurdere å utsette kutt

foto