Statsforvalteren ber Brønnøy vurdere å utsette kutt

Linda Skeide fra Fjellsøya barnehage. Foto: Bård Pedersen