Foreslår ja til bygging av naust og sanitærbygg

foto