Velforening har bruksrett her, men vil bygge nytt

foto