– Ikke greit å bli flyttet rundt med store smerter

Rikke Johansen var blant de omlag 250 som deltok i demonstrasjonstoget mot den midlertidige stenginga av fødetilbudet i Brønnøysund. Foto: Bente Milde