Norway Cup-avgjørelse: – Kan være i strid med barnekonvensjonen

foto