• Kommunestyret tok lunch 12.25, og er tilbake rundt 13.05.

Sakslista for onsdagens møte starter med to interpellasjoner, det er også satt opp tre orienteringssaker. Blant det kommunestyret skal behandle er trafikksikkerhetsplan, tilstandsrapport for grunnskolen, felles landbruksadministrasjon på Sør-Helgeland, en tertialrapport med blodrøde tall og en tilleggssak om utløsning av opsjoner på Toftøya, der Sivilombudets undersøkelser nå betyr at kommunen kan måtte ta på seg økonomisk risiko i millionstørrelse i forbindelse med saken.

Du kan klikke på noen av sakene for å lese BAs tidligere dekning av sakene.

ORIENTERINGER:

MC-kriminalitet v/Politiet Erik Christensen

Les også:

Politiet ber kommuner bidra mot «kriminelle MC-miljø»

Sluttrapport prosjekt brannsamarbeid på Sør-Helgeland v/Nils Roar Elsfjordstrand

Les også:

Full fyr i debatten om brannsamarbeid

Rivende uenig om brann­samar­beid

Brønnøy Havn KF v/Sølvi Kristoffersen

Saksliste

FO 3/22 Interpellasjon - Grunnbemanning og bruk av vikarbyrå.

FO 4/22 Interpellasjon - Gåsholman

PS 40/22 Brønnøy Havn KF - Sikringstiltak Brækkanskaia

PS 41/22 Brønnøy Havn KF - Årsregnskap 2021

PS 42/22 Reviderte vedtekter - Brønnøy ungdomsråd 2022

PS 43/22 Regnskap og årsberetning 2021

PS 44/22 Trafikksikkerhetsplan 2022-2026

PS 45/22 Organisasjonsendring stab og personal

PS 46/22 Tilstandsrapport for grunnskolen 2022

Les også:

Mobbe­tallene har gått ned i brønnøy­skolen

PS 47/22 Samarbeidsavtale - Brønnøy Frivilligsentral

PS 48/22 Saksfremlegg i hht protokoll 30/21 Leve hele livet, planlegge, beslutte og integrere reformen

PS 49/22 Felles landbruksadministrasjon

PS 50/22 Tertialrapport 1. 2022

Les også:

– Sjansen for balanse i år mellom null og veldig liten

Brønnøy har 12,2 prosent sykefravær

PS 51/22 Utløsing av opsjoner Toftøya- næringsområdet- garantier- risikoer