Idrettslag kjemper for å beholde to basseng

foto
Kommunedirektøren i Bindal har varslet at administrasjonen neste år vil vurdere å stenge ett av bassengene i Bindal. Foto: Hild Dagslott