Idrettslag kjemper for å beholde to basseng

Kommunedirektøren i Bindal har varslet at administrasjonen neste år vil vurdere å stenge ett av bassengene i Bindal. Foto: Hild Dagslott