Statsforvalteren er ikke fornøyd med kommunes forslag til regulering

foto
Dette bildet viser dagens situasjon av planområdet i Andalsvågen. Det er et georeferert ortofoto som er tatt med drone og var ett av vedleggene til kommunestyrets første gangs behandling av reguleringsplanen i september i fjor. Foto: Landark