Aksjons­gruppe ble bedt om å fjerne under­skrifts­lister på Coop

foto