Nord universitet får beholde status som universitet