Formann­skapet i Brønnøy sier ja til landbruks­samar­beid

foto