Horn (SV): – Bruk sengeposten i DMS-et til utskrevne pasienter