Sykehus: Flere enn før ringer 113 når de ikke får tak i fastlegen