Sønda­gens taler i Brønnøy kirke vurderte å vrenge preste­kjolen under gudstje­nesten