Storfor­nøyde etter at 75 kom til første åpne møteplass

foto