Anbe­faler landbruks­støtte og -lån til gårdbru­kerpar