Ber om å få ekstra 30-skilt etter henven­delser om høy fart