Flere klager på at skolene gjør for lite i mobbesaker

foto