Omsetningen til selskapet er i underkant av 8 millioner kroner i 2022, opp 92 prosent fra 2021. Driftsresultatet viser derimot et underskudd, og ender på 550 000 kroner i minus.

For sjette år på rad er resultatet før skatt negativt. I 2022 er dette tallet omtrent 550 000 kroner i minus.

Underskuddet gjør at driftsmarginen blir negativ, minus 8 prosent. Det er vesentlig bedre enn i 2021, da marginen var 66 prosent i minus.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 21 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen overnatting og servering er tilsvarende snitt 4 prosent.

Fakta om Trondheim Leilighetshotell

Trondheim Leilighetshotell ble opprettet i 2011. Hovedbransjen er overnattingsvirksomhet.

Eieren, Sannum Holding AS, tok ikke ut utbytte forrige år.

Daglig leder og styreleder er Rune Sannum (70).

Slik er bransjetoppen

Målt etter driftsinntekter er Trondheim Leilighetshotell den 7. største bedriften innen sin spesifikke bransje i Trøndelag fylke.

Bedriften er også den 82. største på landsbasis. Det finnes 15 selskaper i samme bransje i Trøndelag.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i fylket. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Omsetning: 7 468 000 Driftsresultat: -8%