Heimevernet bistår i arbeidet med å nekte utlendinger innreise på Gardermoen

foto