Før kommunestyret starter er det med spørretime klokken 09.30, der det er satt opp én post:

«Om tilrettelegging av næringsutvikling, bolyst og folkehelse v/Gunn Sæthre»

Orienteringssaker

  • HIAS v/Sture Øberg

  • Røde Kors v/Beate Fiveltun

  • Budsjett 2022 v/Konst. Kommunedirektør Frank Nilssen

  • Status behandlede saker v/ Konst. Kommunedirektør Frank Nilssen

  • Svar siste varslingssak v/Ordfører Eilif Trælnes (ordføreren vil be kommunestyret lukke møtet)

Interpellasjon

- Barnetrygd og sosialhjelp, Marianne Nielsen (R)

Saksliste

PS 84/21 Valg av samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager - 2021-2023

PS 85/21 Valg av medlemmer til Brønnøy ungdomsråd - 2021-2023 Valg av medlemmer til utvalg som mangler medlemmer

PS 86/21 Søknad om fritak fra politiske verv - Trude Valla

PS 87/21 Rutiner for finans- og gjeldsforvaltning

PS 88/21 Ny organisering av helse/velferd og pleie/omsorg