Lokalpolitiker kontaktet departementet om fødetilbudet