Sp og Rødt stilte seg med bondelag mot felleskontor

foto