- Rehabiliteringen belaster ikke lenger kommunens drift

foto