Vil gjøre det enklere å stifte og regist­rere aksje­selskaper og filialer elekt­ronisk