Rettslig krav fra Sømna kan stoppe alle kontrak­tene i Nord-Norge midler­tidig